månadsarkiv: juni 2013

Några ord om Gnestapendeln

Eftersom jag gett mig in i diskussioner om Gnestapendeln på lite olika ställen så kände jag att jag bör använda några rader här till att lägga ut argumenten lite. Jag förstår att Gnestas och Södermanlands Läns Landstigns politiker är skakade över beskedet från Trafikverket om att pendeln kan komma att läggas ner och argumenten som framförs är att Trafikverkets tjänstemän är närmast galna som ens vågar föreslå något så fräckt.

Men så här känner jag:

  • I vart fall en av de två nya operatörerna som sökt spårlägen på sträckan Göteborg-Stockholm gör det med avsikten att konkurrera med alla trafikslag, inte bara med SJ och andra tågoperatörer, utan även med buss, flyg och kanske även bilism. Om de får önskad plats på spåren och lyckas i sin ambition så finns det alltså stora miljöfördelar som mer än väl överväger miljönackdelarna med att Gnestapendelns relativt låga antal resenärer måste söka andra transportvägar.
  • Då inträffar det lustiga att (bland annat) ett stort antal miljöpartister argumenterar emot dessa uppenbara miljöfördelar. De är ”vaga” eller ”man tror inte på dem förrän man ser dem”. Jo, så är det ju alltid med förändringar, de måste genomföras innan de bli verklighet liksom.
  • Av argumenten som framförs och agitatorernas tonläge så kan man lätt få intrycket att Gnesta skulle skäras av från resten av landet om Gnestapendeln slutade gå. Så är det inte, de allra flesta som reser till eller från Gnesta reser redan idag med andra färdmedel än Gnestapendeln.
  • Det framförs också argument att den här kapacitetsbristen är ”statens fel”. Jo, det är det ju på ett sätt, staten har skapat förutsättningarna för konkurrens på järnvägen och det gör nu att olika operatörer vill etablera sig. Samtidigt så är regioner och kommuner en tung remissinstans när staten avgör var satsningar ska göras och så sent som den 12 juni (alltså i förrgår!!) presenterade Regionförbundet i Södermanland sitt utkast till remissförslag för transportinfrastrukturen i Södermanlands län och det finns inte ett ord om att det behövs ökad spårkapacitet till Gnesta. Inte ett ord. Tvärtom så kan man i yttrande efter yttrande konstatera att Södermanlands läns olika myndigheter alltid valt att hålla fram andra satsningar.

Jag menar inte att jag tycker att det är bra om Gnestapendeln försvinner, jag vet inte ens om det är rätt att den försvinner (och jag tro faktiskt inte ens att den kommer att försvinna just nu) men om man lyfter blicken och tittar på nationell nivå så ser det inte ut som att det glasklart är till Gnestapendelns fördel och mycket talar nog mycket för att det KAN vara rätt beslut att prioritera utökad långväga trafik även om det är jättetrist för Gnesta och Mölnbo.

Den långsiktiga lösningen är såklart fler spår men sådant har ju ledtider på 7-10 år och varken staten, kommunerna eller regionförbund/landsting har sett eller påtalat några behov av det.

Sedan kan man konstatera ett antal andra saker:

  • Regioner och kommuner förväntas vara medfinansiärer i olika statliga infrastruktursatsningar. Men Trafikverket kan inte lova någon trafik. Dels kan de alltså behöva prioritera bort saker, dels kan de rimligen aldrig lova att det finns operatörer som vill stanna på en viss station. Kommunerna och regionerna tvingas alltså medfinansiera i blindo, man får betala massor med pengar men har inga löften om någon som helst nytta. Jag gissar att framtida medfinansieringar kommer att omfatta någon form av trafikeringslöften och därmed alltså att man binder upp olika operatörer på något vis redan i medfinansieringsavtalen. Att resonera som så att ”bara spåren finns så kommer tågen att stanna” är liksom inte tillräckligt.
  • Frågan om olika orters trafikering är uppenbarligen en fråga som hanteras på tjänstemannanivå. Det låter väldigt fel, det behöver vara en politikerfråga så att direkt ansvar kan utkrävas.
  • Ingenstans nämns de fördelar som en utökad busstrafik medför, t ex bör man ju kunna få ökad turtäthet (passagerarna i ett pendeltåg kan delas upp i flera bussavgångar vid olika tidpunkter istället för att skicka iväg 400 passagare vid en enda gemensam tidpunkt) och busstrafik bör leda till mindre förseningar.