månadsarkiv: januari 2015

Avpolitisera betygsfrågan

Jag kan inte låta bli att fascineras över hur betygsfrågan gång på gång överskuggar diskussionerna om skolans utmaningar och möjligheter och så har det varit i flera decennier. Det är faktiskt inte rimligt och det är kanske dags att tänka i nya banor.

Det helt avgörande syftet med betyg är att hantera urval till nästa studienivå. Utan betyg som viktigt urvalskriterium så tror jag att det skulle vara väldigt svårt att på ett rättvist och förutsebart sätt sköta urval till gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning.

Utöver det så är betygen ett feedback- och motivationsredskap men när det gäller de delarna så finns det många andra alternativ till hands och vilken mix av betyg, utvecklingsplaner och annat som används för att hantera återkoppling mellan lärare, elever och föräldrar bör egentligen inte lagstiftaren lägga sig i. Ansvaret för de valen bör istället läggas på skolan och föräldrarna.

Så här ser mina förslag till ett modernt upplägg kring betygen ut:

  1. Lagens enda krav på betyg bör vara vid de tillfällen då betygen behövs för att sköta urval och vid de tillfällen man lämnar en utbildningsnivå.
  2. Utöver det får skolorna bestämma vid vilka tillfällen just deras pedagogiska modell behöver stöttas med betyg. Vissa kanske inte alls anser att de behöver det, andra kanske vill betygssätta varje prov och de flesta hamnar troligen någonstans mellan dessa ytterligheter.
  3. Om föräldrar sedan ändå inte vill att deras barn ska få denna typ av frivilliga betyg som barnets skola erbjuder så ska man kunna avstå.

Svårare än så behöver det faktiskt inte vara. Att betyg behövs för att klara urvalen tror jag att riksdagens samtliga partier håller med om. Och genom att skicka ner beslut om när olika frivilliga betyg ska delas ut och hur de ska se ut till skolorna och slutligen föräldrarna så kan rikspolitikerna gå vidare i skoldiskussionerna utan att hela tiden fastna i betygsfrågan.