månadsarkiv: februari 2016

Busslinjen som (nästan inte) behöver offentliga stöd.

Det kan vara läge att berätta vad jag har ”roat” mig med i cirka en veckas tid. Trosabussen (busslinje mellan Trosa och Liljeholmen) startades som ett samarbete mellan det offentliga och det privatägda lokala bussbolaget Åkerbergs trafik. Samverkansformen var något som heter tjänstekoncession och trafiken har haft ett successivt nedtrappat stöd från skattebetalarna. Sedan sommaren 2015 ska den drivas helt utan stöd från varken kommun eller landsting. Det är unikt och uppmärksammat på olika sätt.

Samtidigt så har både kommunen och åkeriet på olika sätt fortsatt prata om att de samarbetar i ”Projektet Trosabussen” så jag blev nyfiken på vari det samarbetet bestod och specifikt nyfiken på om några skattemedel gick till åkeriet. Jag skickade ett mejl och frågade om det.

Jag fick svar från en av de viktigaste cheferna i Trosa kommun att det inte finns något samarbete och att det inte går några skattemedel till dem, Det här var svaret jag fick:

Hej Pär.

Tack för din fråga.

Jag minns inte exakt hur det var uttryckt i SN men det finns inget ekonomiskt samarbete mellan Trosabussen/Åkerbergs gällande linjetrafiken. Linjen drivs helt kommersiellt av Åkerbergs.
Från starten 2010 och 5 år framåt fanns ett avtal mellan kommunen, Länstrafiken och Trosa kommun om ersättning men det är avslutat.
Så, inga kostnader via skattsedeln för denna trafik.

Jag höll på att nöja mig här. Det var ju egentligen precis det svar jag ville ha och hoppades på att få. Att det här med ”samarbete” inte var något egentligen, att det mest var några klappar på axeln, mark för en busshållplats eller liknande. Och i vart fall inga pengar inblandade.

Det visade sig vara väldigt fel. Jag fick en idé och kollade samma sak på ett annat sätt. Då får jag fram att kommunen betalat 50.000 kr för reklam på den nya bussen. Av någon anledning så har kostnaderna för det inte fakturerats från bussbolaget till kommunen, utan fakturorna på det här har istället kommit från Trosa Turism och Marknadsföring, det turistbolag som fram tills nyligen haft ett tjänstekoncessionsavtal på drift av turistbyrån i Trosa. Ägaren av Trosa Turism och Marknadsföring har andra affärsprojekt ihop med ägaren till Åkerbergs Trafik så de är inte på något vis obekanta för varandra.

Man har dessutom dolt att fakturorna avser bussannonsering och fakturerat det till kommunen som lite extra allmän marknadsföring. Kommunen berättar för mig att att kostnaden är fördelad på två fakturor därför att två avdelningar hos kommunen har delat på kostnaden. Jag får ett tips utifrån om att det kan finnas fler fakturor och det visar sig stämma. Det finns en tredje faktura på samma belopp och datum som de andra två. Den tredje har skickats till kommunchefen. Den totala kostnaden för skattebetalarna är 75.000 kronor, inte 50.000 kronor och definitivt inte noll kronor som man kan förledas att tro av det första svaret.

Reklam på fordon är dessutom reklamskattepliktigt. Jag har kollat med Skatteverket och varken Åkerbergs Trafik eller Trosa Turism och Marknadsföring är registrerade för reklamskatt och har inte rapporterat någon reklamskattepliktig försäljning. Det är heller inte lagligt att skriva om texterna på sina fakturor för att dölja en reklamskattepliktig tjänst.

Så sammantaget:

  • När jag frågar om kommunen samarbetar och/eller betalar något till bussbolaget för Trosabussen så får jag ett svar som ligger i gränslandet mellan lögn och extremt tänjt svar.
  • När jag rotar vidare så får jag svar att jo det finns vissa kostnader.
  • När jag får fakturakopior så blir det uppenbart att det fakturerats via bulvan och med en fakturatext som döljer vad det handlar om.
  • När jag rotar vidare ett varv till så visar det sig att kostnaderna är 50% högre än de man uppgett (det här beror nog på att det bara är kommunchefen som haft koll på att det varit tre fakturor och inte två)
  • Upplägget de har använt innebär med allra största sannolikhet att man fuskar med reklamskatten.

Jag vill inte mötas av en kommun som beter sig så här. Den första chefen visste mycket väl vad jag frågade om ”egentligen”, han visste mycket väl om att det betalats skattemedel till bussbolaget (en av de tre fakturorna är ställd till honom). Köpet av reklamplats i sig kan kanske vara okej men varför dölja via bulvaner och fuskiga fakturatexter? Och varför fuska med reklamskatten?

Det här är inte okej. Jag kommer att be kommunens revisorer att titta på det här och jag hoppas att man från politiskt inser vad det innebär att vara i en förtroendebransch.