Avpolitisera betygsfrågan

Jag kan inte låta bli att fascineras över hur betygsfrågan gång på gång överskuggar diskussionerna om skolans utmaningar och möjligheter och så har det varit i flera decennier. Det är faktiskt inte rimligt och det är kanske dags att tänka i nya banor.

Det helt avgörande syftet med betyg är att hantera urval till nästa studienivå. Utan betyg som viktigt urvalskriterium så tror jag att det skulle vara väldigt svårt att på ett rättvist och förutsebart sätt sköta urval till gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning.

Utöver det så är betygen ett feedback- och motivationsredskap men när det gäller de delarna så finns det många andra alternativ till hands och vilken mix av betyg, utvecklingsplaner och annat som används för att hantera återkoppling mellan lärare, elever och föräldrar bör egentligen inte lagstiftaren lägga sig i. Ansvaret för de valen bör istället läggas på skolan och föräldrarna.

Så här ser mina förslag till ett modernt upplägg kring betygen ut:

  1. Lagens enda krav på betyg bör vara vid de tillfällen då betygen behövs för att sköta urval och vid de tillfällen man lämnar en utbildningsnivå.
  2. Utöver det får skolorna bestämma vid vilka tillfällen just deras pedagogiska modell behöver stöttas med betyg. Vissa kanske inte alls anser att de behöver det, andra kanske vill betygssätta varje prov och de flesta hamnar troligen någonstans mellan dessa ytterligheter.
  3. Om föräldrar sedan ändå inte vill att deras barn ska få denna typ av frivilliga betyg som barnets skola erbjuder så ska man kunna avstå.

Svårare än så behöver det faktiskt inte vara. Att betyg behövs för att klara urvalen tror jag att riksdagens samtliga partier håller med om. Och genom att skicka ner beslut om när olika frivilliga betyg ska delas ut och hur de ska se ut till skolorna och slutligen föräldrarna så kan rikspolitikerna gå vidare i skoldiskussionerna utan att hela tiden fastna i betygsfrågan.

1 tanke kring ”Avpolitisera betygsfrågan

  1. Jimmy Wirsborg

    Jag ser egentligen inte behovet vid urval heller. Det lämnar öppet för vissa skolor att ge högre betyg för att premiera sin elever inför nästa steg. Varför jag hellre ser intagningsprov som en bättre modell.

    Sen är jag enig att motivering och rapportering till föräldrarna är något som skolorna får sköta själva med föräldrarna.

    Däremot betyg på skolor utefter nationella prov som utförs med lite bättre säkerhet osv än det som gjordes och görs idag tror jag vore bra. Kvalitetskontrollen av dagens skolor känns bedrövlig men då sitter jag en bit ifrån och tittar så kan ha fel. Men hur gör man idag om man ska välja skola? Var finns statistiken och möjligheten att jämföra skolor? Hur tillförlitlig är den? Används den till att skapa bättre och bättre skolor i hela samhället? Eller tillåts misslyckade sätt att utbilda vår framtid på att fortsätta så länge de gör vinst?

Kommentarer inaktiverade.