Blir sociala medier landsortstidningarnas död?

Sveriges dagstidningslandskap är tudelat. Dels har vi ett antal rikstäckande dagstidningar som rapporterar om riksangelägenheter och händelser i de större städerna och sedan har vi ett stort antal lokala tidningar vars redaktionella resurser i huvudsak används till lokal rapportering, till exempel om bortsprungna katter, trasiga hissar och inte minst lokal politik. Dessa tidningar har ofta monopol på den lokalpolitiska granskningen och tidningarna och lokalpolitikerna och deras topptjänstemän lever i ett slags symbios där alla känner alla och båda sidor är väl medvetna om att de behöver varandra. Tidningen behöver tillträde till politikerna och deras tjänstemån både via formella och informella vägar och både för att granska, underhålla och upplysa. Och politikerna behöver tillträde till de läsare som tidningen representerar. Men det här kan vara på väg att förändras helt.

På kort tid har två landsortstidningar i Södermanland hamnat i sociala medier-relaterat fokus. Först var det Katrineholmskurien som tjabbades med Katrineholms kommunchef Mattias Jansson om bloggande, offentlighetsprincipen och Katrineholmskurirens behov av att kunna ”äga” sina frågeställningar innan publicering och där Mattias använder sin blogg och twitter bland annat till att förekomma media.

Nästa tidning till rakning är Södermanlands Nyheter. Tidningen (som är min lokaltidning) bevakar Nyköping, Gnesta och Trosa kommuner och har under en tid hårdgranskat styrningen av Södermanlands Läns Landsting, speciellt med fokus på politikerarvoden. Landstinget i Södermanland har nu anlitat PR-konsulten Paul Ronge och har i samband med det uppgett att de upplever att de har svårt att komma ut med sitt budskap. Södermanlands Nyheter utgör tydligen ett effektivt filter och politikernas versioner tillåts inte alltid nå läsarna. Ett av de råd som Ronge uppenbart lämnat är att använda sociala medier och på så sätt skaffar sig landstingets politiker och högsta tjänstemän egna, direkta kommunikationskanaler med landstingets invånare.

Det här måste vara en utveckling som skrämmer landsortstidningarna rejält, för om de inte kan behålla greppet om lokalpolitiken, vad återstår då? Om lokalpolitiker och högre tjänstemän har andra, effektivare vägar att nå sina invånare och väljare och om väljare och invånare har snabbare, smartare och ofiltrerade sätt att nå sina politiker så kommer lokaltidningarna snabbt att reduceras till att enbart rapportera om nyfödda bebisar, borttappade katter och trasiga hissar och det tror jag är döden för tidningarna.