Kategoriarkiv: IT

Offentlighetsprincipen och dokument som inte finns

Mer på temat T som i Trosa, T som i Trix. För cirka 10 år sedan bestämde kommunfullmäktige i Trosa kommun att kommunens revisorer ska föra anteckningar vid sina möten. De bör ju ses som allmän handling och ska då i de flesta fall kunna lämnas ut efter sekretessprövning. För några veckor sedan försökte jag få ut handlingar i ett ärende som pågår men nekades. Det kan vara en korrekt bedömning även om ärendet jag sökte info om är baserat på ett tips från mig.

Då begärde jag istället ut handlingar avseende äldre möten där ärendena torde vara färdiggranskade. Nu har jag väntat i snart tre veckor och som jag förstår det så typ letar man efter dem. Jag tror inte att handlingarna finns.

Slutsatser:

 1. Om man i efterhand vill följa vad kommunens granskare granskar så kan man inte göra det.
 2. Vem granskar revisorerna? Om det här har pågått i över 10 år så är det ju rätt illa liksom.

Det här är återigen ett exempel på där offentlighetsprincipen inte upprätthålls. Genom att inte upprätta de handlingar som man bestämt (och därmed lovat kommunens invånare) så omöjliggör man insyn i verksamheten.

Uppdatering 2016-11-09: Idag har jag fått de efterfrågade dokumenten. Dvs de fanns, de verkade bara svåra att få fram och få iväg. Gott så.

Förväntan istället för rädsla

Jag har förstått att många av er är rädda för att det som händer i omvärlden leder till att Sverige förändras. Jag vill berätta om en helt annan känsla, nämligen förväntan.

Jag känner förväntan och nyfikenhet.

Vad händer när man smälter ihop kulturer? Hur ser ett Sverige som klarar av en betydligt högre invandringstakt  än idag ut? Hur fungerar en värld där linjer på en karta får allt mindre betydelse för olika människors livschanser?

Vi kan inte avstå från att ta reda på allt det genom att gå runt och vara rädda.

Några ord om Gnestapendeln

Eftersom jag gett mig in i diskussioner om Gnestapendeln på lite olika ställen så kände jag att jag bör använda några rader här till att lägga ut argumenten lite. Jag förstår att Gnestas och Södermanlands Läns Landstigns politiker är skakade över beskedet från Trafikverket om att pendeln kan komma att läggas ner och argumenten som framförs är att Trafikverkets tjänstemän är närmast galna som ens vågar föreslå något så fräckt.

Men så här känner jag:

 • I vart fall en av de två nya operatörerna som sökt spårlägen på sträckan Göteborg-Stockholm gör det med avsikten att konkurrera med alla trafikslag, inte bara med SJ och andra tågoperatörer, utan även med buss, flyg och kanske även bilism. Om de får önskad plats på spåren och lyckas i sin ambition så finns det alltså stora miljöfördelar som mer än väl överväger miljönackdelarna med att Gnestapendelns relativt låga antal resenärer måste söka andra transportvägar.
 • Då inträffar det lustiga att (bland annat) ett stort antal miljöpartister argumenterar emot dessa uppenbara miljöfördelar. De är ”vaga” eller ”man tror inte på dem förrän man ser dem”. Jo, så är det ju alltid med förändringar, de måste genomföras innan de bli verklighet liksom.
 • Av argumenten som framförs och agitatorernas tonläge så kan man lätt få intrycket att Gnesta skulle skäras av från resten av landet om Gnestapendeln slutade gå. Så är det inte, de allra flesta som reser till eller från Gnesta reser redan idag med andra färdmedel än Gnestapendeln.
 • Det framförs också argument att den här kapacitetsbristen är ”statens fel”. Jo, det är det ju på ett sätt, staten har skapat förutsättningarna för konkurrens på järnvägen och det gör nu att olika operatörer vill etablera sig. Samtidigt så är regioner och kommuner en tung remissinstans när staten avgör var satsningar ska göras och så sent som den 12 juni (alltså i förrgår!!) presenterade Regionförbundet i Södermanland sitt utkast till remissförslag för transportinfrastrukturen i Södermanlands län och det finns inte ett ord om att det behövs ökad spårkapacitet till Gnesta. Inte ett ord. Tvärtom så kan man i yttrande efter yttrande konstatera att Södermanlands läns olika myndigheter alltid valt att hålla fram andra satsningar.

Jag menar inte att jag tycker att det är bra om Gnestapendeln försvinner, jag vet inte ens om det är rätt att den försvinner (och jag tro faktiskt inte ens att den kommer att försvinna just nu) men om man lyfter blicken och tittar på nationell nivå så ser det inte ut som att det glasklart är till Gnestapendelns fördel och mycket talar nog mycket för att det KAN vara rätt beslut att prioritera utökad långväga trafik även om det är jättetrist för Gnesta och Mölnbo.

Den långsiktiga lösningen är såklart fler spår men sådant har ju ledtider på 7-10 år och varken staten, kommunerna eller regionförbund/landsting har sett eller påtalat några behov av det.

Sedan kan man konstatera ett antal andra saker:

 • Regioner och kommuner förväntas vara medfinansiärer i olika statliga infrastruktursatsningar. Men Trafikverket kan inte lova någon trafik. Dels kan de alltså behöva prioritera bort saker, dels kan de rimligen aldrig lova att det finns operatörer som vill stanna på en viss station. Kommunerna och regionerna tvingas alltså medfinansiera i blindo, man får betala massor med pengar men har inga löften om någon som helst nytta. Jag gissar att framtida medfinansieringar kommer att omfatta någon form av trafikeringslöften och därmed alltså att man binder upp olika operatörer på något vis redan i medfinansieringsavtalen. Att resonera som så att ”bara spåren finns så kommer tågen att stanna” är liksom inte tillräckligt.
 • Frågan om olika orters trafikering är uppenbarligen en fråga som hanteras på tjänstemannanivå. Det låter väldigt fel, det behöver vara en politikerfråga så att direkt ansvar kan utkrävas.
 • Ingenstans nämns de fördelar som en utökad busstrafik medför, t ex bör man ju kunna få ökad turtäthet (passagerarna i ett pendeltåg kan delas upp i flera bussavgångar vid olika tidpunkter istället för att skicka iväg 400 passagare vid en enda gemensam tidpunkt) och busstrafik bör leda till mindre förseningar.

Koll på HP ElitePad 900

Jag har använt HP:s nya platta, HP ElitePad 900, några dagar nu. Det är en platta av ungefär samma slag som Samsung Galaxy Tab eller iPad fast med Windows 8 som operativsystem. Första intrycket när jag packade upp kartongen var väldigt positivt, plattan känns gedigen och mått och vikt är klart konkurrenskraftiga.

Appläget i Windows 8 fungerar väldigt bra rent tekniskt. Enheten beter sig som den ska, tangentbordet kommer fram när det ska, rätt saker glider undan och glider fram beroende på om man har den stående eller liggande osv. Bra är också att den enheten fungerar fullt ut i ett Windowsbaserat nätverk. Den upptäcker och installerade till exempel mina skrivare både hemma och på kontoret helt automatiskt

Men det finns dessvärre ett antal saker som inte fungerar speciellt bra:

 • Att köra fullständiga program (Excel, Word mm) i skrivbordsläget med skärmtangentbordet fungerar nästan inte alls. Programmen anpassar sig inte efter skärmtangentbordet så programmen hamnar bakom tangentbordet.
 • Plattan är uppenbarligen gjord för att i huvudsak köras liggande och små men viktiga saker i Windows gränssnitt irriterar när man håller plattan stående, till exempel är ”bakåtknappen” placerad till vänster i överkant på skärmen, så när man ska backa så måste man släppa greppet i nederkant, peka på bakåtpilen uppe till vänster och sedan ta tillbaka greppet.
 • I de konkurrerande operativsystemens gränssnitt finns en del detaljer som gör att man snabbt ser om man fått nya mejl eller andra meddelanden i i princip i alla lägen. Den typen av detaljer saknas i Windows gränssnitt, man måste öppna respektive system (t ex Outlook eller e-post-appen) för att se om man fått nya mejl. Man får förvisso aviseringar precis när mejlet ramlar in men sitter man inte och jobbar kontinuerligt så missar man de aviseringarna.
 • Precis som alla andra Windowsdatorer så kräver den sin tid för underhåll. När jag t ex skulle kolla något snabbt i lördags morse så höll den på och körde in uppdateringar, startade om sig två gånger osv. Det tog 45 minuter innan jag kom åt att göra det jag ville (det här kan såklart parametersättas bort genom att säga att uppdateringar bara körs på vissa tider osv men underhållstiden för den här typen av enhet kommer att bli betydligt längre än för t ex en iPad)
 • Det finns ännu så länge väldigt få appar till Windows 8. Det kommer förmodligen att rätta till sig men just lider den här sortens enheter helt klart av appbristen.

Jag har lite svårt att se poängen med maskinen just nu. Om man ska använda den i appläge så finns det alltså väldigt få appar, om man ska använda den i skrivbordsläge så fungerar det väldigt dåligt om man inte har ett externt tangentbord och om man ändå ska ha ett externt tangentbord så kan man lika gärna använda en ultraliten laptop. För skräddarsydda företagsappar där man absolut vill bygga dem i Windowmiljö så finns dock en del fördelar, t ex att utskrifter fungerar utmärkt utan en massa krångel, där finns väl ett användningsområde som inte de andra operativsystemen klarar lika bra kanske.

{rating}

När partners inte håller måttet…

Jag har ägnat ett par månader åt att stångas med en viktig partner till oss på Infobyte som inte riktigt håller måttet. Troligen beror det på att bolaget vi varit partner med är väldigt fokuserade på att sälja men sedan när leveransen ska genomföras och supporteras så finns inte kapacitet, förmåga och/eller intresse. Löften om att ”support ingår” är inget värda om där inte finns någon support att få inom rimlig tid och när ansvariga duckar, låter bli att ta tag i saker och till och med far med osanning så tappar i alla fall jag tålamodet.

Min inställning i våra partnerskap och gentemot leverantörer är att alltid försöka stötta, att bidra med det vi kan, förklara vad vi vill och behöver närmast i det oändliga men i det här fallet har det inte hjälpt. Vi har försökt hjälpa dem, vi har indikerat missnöje, vi säljstoppade partnerns tjänster för flera månader sedan och vi har slutligen gått in i ett mer formellt tonläge och påpekat troliga avtalsbrott och andra försumligheter men inga av dessa åtgärder har hjälpt.

Alla åtgärder har varit som att hälla vatten på en gås och resultatet är fortfarande att tjänsterna inte fungerar och att kunder är och riskerar att bli besvikna på oss som rekommenderat partnerföretagets lösningar. Och då måste vi såklart ta till vår yttersta möjlighet – att säga upp partneravtalet.

Men i det här fallet räcker faktiskt inte det. Det räcker inte att stoppa framtida nyförsäljning, befintliga kunder behöver varnas och sannolikt behöver andra kunder till det här bolaget också få kännedom om att den support som de räknar med ska finnas där om den behövs helt enkelt inte finns inom rimlig tid och med rimlig kompetens.

Hur gör man då? Ska jag gå ut i branschmedia och berätta om våra och våra kunders upplevelser? Behovet av att varna känns stort samtidigt som min önskan att offentligt dra ner brallorna på företaget i fråga är begränsad.