Kategoriarkiv: Personligt

Tågstopp i Hölö

I dagens LT finns en debattartikel av mig angående tågstopp i Hölö (som ligger cirka två mil söder om Södertälje utmed Nyköpingsbanan). Hölös kollektivtrafik består idag av busstrafik till Södertälje via Järna. Restiden med buss från centrala Hölö till centrala Södertälje är cirka 50 minuter. Tågens huvudman är sedan i december 2016 politikerna runt Mälardalen men man väljer att köra förbi Hölö med stängda dörrar.

Ännu mer märkligt är att lokala politiker ger sken av att ”arbeta för ett tågstopp”. Det stämmer inte. I svar på SL och Mälabs trafikutredning 2015 skriver Södertälje kommun ”…därför förordas inte fler stopp för regionaltågen…”. Istället ägnar man sig åt önsketänkande om att någon gång i framtiden få SL-pendeltåg till Hölö (pendeltåg till Hölö presenteras som en ”utblick” i samma utredning, det finns inga som helst konkreta planer, utredningen är på 82 sidor, Hölö nämns i en mening).

http://www.lt.se/opinion/debatt/i-dag-hade-du-som-bor-i-holo-kunnat-ta-taget-till-jobbet

Möjligheternas politik

Då har det hänt igen, väljarna i USA har lämnat ett valresultat som många på förhand sett som otänkbart. Media, opinionsmätare och spelbolag har alla missat hur väljarna tänker. Jag ska inte använda ”vad var det jag sade” men jag har länge signalerat att jag tror att USAs opinionsmätare suttit på en risk att helt felbedöma opinionen. På samma sätt som vi i Europa underskattat ”skämsfaktorn” med att rösta på enkla lösningar så har nu USA fått se effekterna av det.

I Europa har vi mätdata som används för att justera för detta i opinionsmätningarna och vissa av våra opinionsmätare blir allt bättre – men räknar ändå fortfarande fel. I USA saknas dels mätdata och dels har man ett mer labilt valsystem där valdeltagandet i olika väljargrupper har väldigt avgörande betydelse.

Men varför blir det så här då? Varför röstar väldigt många gång på gång på en bakåtblickande politik? På enkla lösningar? Där man likt en snigel drar sig in i sitt hus, vill ut ur gemenskaper, bygga murar, isolera sig och drömma sig tillbaka till någon annan slagstid? Jo jag tror att det beror på att det politiska klimatet sedan många år bygger på negativism. Några exempel; Alliansen i Sverige byggde av sin politik inför maktövertagandet 2006 på att identifiera problem som många kände igen sig i, SD är väldigt effektiva i att exploatera problembilder, S gick igenom valrörelserna 2010 och 2014 utan någon annan ambition än att försöka säkra makt. Brexit-kampanjen byggde hela sin idé på något slags tanke om att Storbritannien skulle må bättre med färre kopplingar till andra länders människor. Trump har gått till val på att bygga murar och säger att han kommer att lämna viktiga förhandlingar som inte går som han vill.

Det här funkar inte.

Man kan vinna val på att exploatera rädsla, på att blicka bakåt och på att förklara varför motståndarna förespråkar en mer eller mindre usel politik. Men så kan man inte regera och så kan man inte bygga ett hållbart samhälle. Då måste man göra det bästa av sina förutsättningar, man måste blicka framåt, man behöver kunna se runt hörn och man behöver forma en politik som leder framåt, inte bakåt.

Jag brukar säga att olika former av missnöje nästan alltid har sin utgångspunkt i ett förväntansglapp och kommunikation kring vad man kan förvänta sig av varandra. Ett bra sätt att bädda för att undvika en missnöjd väljarkår bör därför vara att aldrig lova mer än man kan hålla. Där ser jag dessvärre en dyster utveckling hos oss själva. Våra svenska politiker går ifrån kontraktsmodellen gentemot sina väljare och argumenterar för att saker ska lösas i förhandlingar efter valet. Javisst, men då kan man ju inte komma sedan och vara förvånad över att väljare blir missnöjda med att sådant som man uppfattat som löften eller starka ambitioner stryks. Det är ett utmärkt sätt att skapa en grogrund för missnöjda väljare.

Vägen framåt bör alltså vara:

  1. Att sluta bygga politik på missnöje. Prata om utmaningar och se möjligheter. Beskriv vad man vill med den egna politiken och varför. Fokusera inte på vad som är uselt hos motståndaren. Skyll inte på EU, skyll inte på företrädare, skyll inte på motståndare. Fokusera på möjligheterna med den egna politiken.
  2. Att så långt som möjligt försöka att eliminera grunden för förväntansglapp. Då ökar man dels lojaliteten hos befintliga väljare och slipper dels kritik mot egna löftesbrott. Dessutom underblåser man inte ett allmänt politikerförakt baserat på att ”politiker bara pratar”.

Den som lyckas med detta tror jag har goda förutsättningar för att vinna lojala väljare för egen räkning och som bonus får vi ett bättre samhällsklimat.

128000 i administrativ kostnad för 114 gymnasieelevers bussbiljetter i Trosa kommun

Rotar runt i en bunt fakturor från bussbolaget till kommunen. Bussbolaget tar ca 128 tkr inkl moms per år i ”administrativa kostnader” för att göra och leverera biljetter till drygt 100 gymnasieelever som åker med Trosabussen till Stockholm. På något vis så känns det som om det borde kunna ingå i biljettpriset.

Priset är 100 kr + moms  per elev och månad, förra året var det 33 kr per elev och månad. Prishöjningen är på över 200%. Men något offentlig stöd till bussbolaget handlar det såklart inte om. Nejdå.

Det här är inte rimligt.

(Edit, det första belopp jag publicerade var 170 tkr vilket var fel eftersom jag grävde djupare och hittade en kreditfaktura på delar av det första beloppet)

Vinnare eller förlorare i regionsammanslagningen – se balansräkningarna här

Vi tycks stå inför något slags sammanslagningar av våra län och landsting till regioner. Jag tittade lite på balansräkningarna i dagens landsting och regioner och det ser ju onekligen inte oproblematiskt ut att slå ihop saker hur som helst. Hur känner välmående Blekinge inför att slås ihop med Skåne?

Och om jag tittar i länet där jag bor, Södermanland, så är det ju uppenbarligen så att ekonomiskt välskötta Södermanland kommer att få sin ekonomi sammanslagen med struligare landsting.

Allt kan såklart inte värderas på det här viset men jag undrar hur man tänkt lösa detta med att blanda spara och slösa för det kan inte vara oproblematiskt?

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL SOLIDITET
Östergötlands läns landsting 14943 8178 54,7%
Jönköpings läns landsting 10368 4972 48,0%
Kronobergs läns landsting 3943 1256 31,9%
Kalmar läns landsting 5382 2064 38,4%
Regionsumma 34636 16470 47,6%
Västernorrlands läns landsting 4336 1018 23,5%
Jämtlands läns landsting 1933 121 6,3%
Västerbottens läns landsting 6661 1731 26,0%
Norrbottens läns landsting 6251 2163 34,6%
Regionsumma 19181 5033 26,2%
Blekinge läns landsting 3615 1297 35,9%
Skåne läns landsting 23541 -2072 -8,8%
Regionsumma 27156 -775 -2,9%
Stockholms läns landsting 83062 6776 8,2%
Gotlands kommun 1409 616 43,7%
Regionsumma 84471 7392 8,8%
Uppsala läns landsting 11815 3850 32,6%
Södermanlands läns landsting 6329 2037 32,2%
Örebro läns landsting 7023 1706 24,3%
Västmanlands läns landsting 6514 1854 28,5%
Dalarnas läns landsting 3978 -397 -10,0%
Gävleborgs läns landsting 5882 1849 31,4%
Regionsumma 41541 10899 26,2%
Västra Götalands läns landsting 31594 5926 18,8%
Hallands läns landsting 6562 2763 42,1%
Värmlands läns landsting 6259 789 12,6%
Regionsumma 44415 9478 21,3%

Källa: SCB:s preliminära statistik över landstings och regioners balansräkningar per 2015-12-31.

Busslinjen som (nästan inte) behöver offentliga stöd.

Det kan vara läge att berätta vad jag har ”roat” mig med i cirka en veckas tid. Trosabussen (busslinje mellan Trosa och Liljeholmen) startades som ett samarbete mellan det offentliga och det privatägda lokala bussbolaget Åkerbergs trafik. Samverkansformen var något som heter tjänstekoncession och trafiken har haft ett successivt nedtrappat stöd från skattebetalarna. Sedan sommaren 2015 ska den drivas helt utan stöd från varken kommun eller landsting. Det är unikt och uppmärksammat på olika sätt.

Samtidigt så har både kommunen och åkeriet på olika sätt fortsatt prata om att de samarbetar i ”Projektet Trosabussen” så jag blev nyfiken på vari det samarbetet bestod och specifikt nyfiken på om några skattemedel gick till åkeriet. Jag skickade ett mejl och frågade om det.

Jag fick svar från en av de viktigaste cheferna i Trosa kommun att det inte finns något samarbete och att det inte går några skattemedel till dem, Det här var svaret jag fick:

Hej Pär.

Tack för din fråga.

Jag minns inte exakt hur det var uttryckt i SN men det finns inget ekonomiskt samarbete mellan Trosabussen/Åkerbergs gällande linjetrafiken. Linjen drivs helt kommersiellt av Åkerbergs.
Från starten 2010 och 5 år framåt fanns ett avtal mellan kommunen, Länstrafiken och Trosa kommun om ersättning men det är avslutat.
Så, inga kostnader via skattsedeln för denna trafik.

Jag höll på att nöja mig här. Det var ju egentligen precis det svar jag ville ha och hoppades på att få. Att det här med ”samarbete” inte var något egentligen, att det mest var några klappar på axeln, mark för en busshållplats eller liknande. Och i vart fall inga pengar inblandade.

Det visade sig vara väldigt fel. Jag fick en idé och kollade samma sak på ett annat sätt. Då får jag fram att kommunen betalat 50.000 kr för reklam på den nya bussen. Av någon anledning så har kostnaderna för det inte fakturerats från bussbolaget till kommunen, utan fakturorna på det här har istället kommit från Trosa Turism och Marknadsföring, det turistbolag som fram tills nyligen haft ett tjänstekoncessionsavtal på drift av turistbyrån i Trosa. Ägaren av Trosa Turism och Marknadsföring har andra affärsprojekt ihop med ägaren till Åkerbergs Trafik så de är inte på något vis obekanta för varandra.

Man har dessutom dolt att fakturorna avser bussannonsering och fakturerat det till kommunen som lite extra allmän marknadsföring. Kommunen berättar för mig att att kostnaden är fördelad på två fakturor därför att två avdelningar hos kommunen har delat på kostnaden. Jag får ett tips utifrån om att det kan finnas fler fakturor och det visar sig stämma. Det finns en tredje faktura på samma belopp och datum som de andra två. Den tredje har skickats till kommunchefen. Den totala kostnaden för skattebetalarna är 75.000 kronor, inte 50.000 kronor och definitivt inte noll kronor som man kan förledas att tro av det första svaret.

Reklam på fordon är dessutom reklamskattepliktigt. Jag har kollat med Skatteverket och varken Åkerbergs Trafik eller Trosa Turism och Marknadsföring är registrerade för reklamskatt och har inte rapporterat någon reklamskattepliktig försäljning. Det är heller inte lagligt att skriva om texterna på sina fakturor för att dölja en reklamskattepliktig tjänst.

Så sammantaget:

  • När jag frågar om kommunen samarbetar och/eller betalar något till bussbolaget för Trosabussen så får jag ett svar som ligger i gränslandet mellan lögn och extremt tänjt svar.
  • När jag rotar vidare så får jag svar att jo det finns vissa kostnader.
  • När jag får fakturakopior så blir det uppenbart att det fakturerats via bulvan och med en fakturatext som döljer vad det handlar om.
  • När jag rotar vidare ett varv till så visar det sig att kostnaderna är 50% högre än de man uppgett (det här beror nog på att det bara är kommunchefen som haft koll på att det varit tre fakturor och inte två)
  • Upplägget de har använt innebär med allra största sannolikhet att man fuskar med reklamskatten.

Jag vill inte mötas av en kommun som beter sig så här. Den första chefen visste mycket väl vad jag frågade om ”egentligen”, han visste mycket väl om att det betalats skattemedel till bussbolaget (en av de tre fakturorna är ställd till honom). Köpet av reklamplats i sig kan kanske vara okej men varför dölja via bulvaner och fuskiga fakturatexter? Och varför fuska med reklamskatten?

Det här är inte okej. Jag kommer att be kommunens revisorer att titta på det här och jag hoppas att man från politiskt inser vad det innebär att vara i en förtroendebransch.