Därför funkar sociala medier i #SNgate

Kring min lokaltidning, Södermanlands Nyheter, och Landstinget i Södermanlands Län pågår just en diskussion som startat i felaktigt beslutade politikerarvoden och som på senare tid även inkluderar pseudodiskussioner kring Södermlanlands Nyheters rapportering av arvodeshanteringen. Landstingets ledning har anlitat PR-konsulten Paul Ronge för råd och dåd. På Twitter är skådespelet tagat #SNgate.

Uppenbart är att dagens ledande landstingspolitiker inte är de som är upphovet till den felaktiga arvodeshanteringen. De har ärvt problemet från tidigare ledningar (som genom åren kommit från alla möjliga partier), de har låtit utreda problemet och har sedan fattat beslut som innebär att de tidigare felaktigt utbetalda arvodena retroaktivt anses korrekta. Man kan såklart ha synpunkter på om det var rätt eller fel att retroaktivt godkänna arvodes-schabblet och det beslutet är överklagat om jag är rätt informerad men att jaga dagens politiker för problem som de ärvt känns inte schysst och här tycker jag, som läst det mesta om denna ”skandal”, att Södermanlands Nyheter brustit i sitt informationsuppdrag.

Södermanlands Nyheter har inte lyckats göra det tydligt att dagens landstingsledning inte var de som skapade härvan och det är väl till och med så att de som skapat problemet verkar ha klarat sig väldigt enkelt undan. Tvärt om så vill jag påstå att Södermanlands Nyheter via rubriksättning, ordval och andra berättarmässiga tricks får det att framstå som att dagens landstingsledning ligger bakom den felaktiga arvodeshanteringen. Just nu sitter vi med ett omfattande allmänt förakt mot ”landstingspolitiker” i allmänhet som även smittar av sig på landstingets lika oskyldiga tjänstemän. Missnöjet syns bland annat i form av veckovisa demonstrationer i Nyköping, i form av mängder med insändare, i snack på gator och runt på om på internet.

I rådande läge har Landstinget gått till motoffensiv i både traditionella media, i bloggar, på Twitter och man har till exempel lyckats intressera journalistikens branschmedier för Södermanlands Nyheters rapportering.

Inte minst bloggandet får väl anses framgångsrikt och jag tror att det finns en viktig orsak till det, nämligen att där får skribenten tala till punkt, vilket är nästan helt omöjligt i dagens i övrigt snuttifierade medielandskap. Att försöka förklara ett mångårigt arvodeshanteringsproblem på femton sekunder i lokal-teve, i korta citat i lokalmedia eller ens i en längre debattartikel låter sig helt enkelt inte göras. På privata, politiska och professionella bloggar finns dock möjligheten att bre ut sig, att förklara vad som verkligen hänt, vilka åtgärder man vidtagit, varför man gjort som man gjort och var man står idag.

Det finns gott om grejor i ”arvodesskandalen” som jag personligen tycker är märkliga men det kan rimligen inte dagens topp-politiker i Landstinget belastas för på ett sätt där de fysiskt utsätts för trakasserier och hot och om inte Södermanlands Nyheter vill föra ut berättelsen om vilka som egentligen gjort fel så gör Landstingets politiker och tjänstemän rätt som använder sociala medier för att föra fram sitt budskap direkt till den som vill lyssna.