Försöker upphovsmännen använda kassettersättningen för att få betalt för piratkopiering?

Då och då hamnar jag i diskussioner om privatkopieringsavgiften till upphovsmän, alltså det som populärt kallas för ”kassettersättning”. Min personliga grunduppfattning är väl att rättighetsinnehavarna gott skulle kunna inkludera priset för privatkopiering i sina grundlicenser istället för att välja den omväg som man valt nu där tillverkare och importörer ska betala avgifter för CD-skivor mm och där de som sedan använder media på ett annat sätt ska begära undantag. Det verkar vara ett väldigt byråkratiskt sätt att debitera för något som borde gå att lösa med några få kronor i extraersättning i grundlicensen. Men fram till nu har det väl ändå varit en idé som på något vis gått att försvara.

Nu finns det dock nya beslut på att avgiftsbelägga externa hårddiskar och på det sätt man gör det så blir det verkligen helt fel. Om man sätter sig in i bakgrunden till reglerna kring privatkopieringsavgift så ser man att lagstiftaren är väldigt tydlig med att avgiften bara ska tas ut för legalt kopierat material, alltså för sådant där konsumenten vill göra en extra kopia för privat bruk av något som redan inhandlats. Det handlar alltså inte om någon allmän ersättning för piratkopiering.

Men med de nya reglerna passerar rättighetsinnehavarna denna gräns. Man vill ta betalt för hårddiskar som rymmer upp till och över 250 Gb och det blir absurt helt enkelt därför att väldigt få torde ha 250 Gb legalt licensierad musik (för att ta ett exempel).

Ett litet räkneexempel:

En låt i MP3-format med normal komprimering tar runt 5 Mb lagringsutrymme. Det innebär att en hårddisk på 250 Gb bör rymma runt 50 000 låtar. Om man köper de låtarna på album med 14 låtar på varje album (vilket torde vara det vanligaste sättet att skaffa sig en legal licens att sedan göra privatkopior av) så blir det 3571 album. Om snittpriset på ett album är säg 170 kr så har alltså skivsamlingen som ligger till grund för legal privatkopiering kostat drygt 600 000 kr och tja, det är ju där det blir orimligt. Väldigt få torde ha en legal musiksamling till det värdet.

Sedan kan den här kalkylen se annorlunda ut om man fyller sina media med filmer istället för med musik och man kan föra resonemang om var debiteringstaken ska ligga och vilken nedtrappning av ersättningen som ska ske ju större lagringsutrymmet blir men hur man än räknar så tycker jag att de nya avgifterna är helt orimliga eftersom de verkar inkludera ersättning för illegal kopiering, något som Riksdagen aldrig tänkt sig.

Om man över huvud taget ska kunna försvara idén om privatkopieringsersättning så borde taket sättas på ett sätt så att det motsvarar snittkonsumentens behov av lagringsutrymme för legal kopiering.