När partners inte håller måttet…

Jag har ägnat ett par månader åt att stångas med en viktig partner till oss på Infobyte som inte riktigt håller måttet. Troligen beror det på att bolaget vi varit partner med är väldigt fokuserade på att sälja men sedan när leveransen ska genomföras och supporteras så finns inte kapacitet, förmåga och/eller intresse. Löften om att ”support ingår” är inget värda om där inte finns någon support att få inom rimlig tid och när ansvariga duckar, låter bli att ta tag i saker och till och med far med osanning så tappar i alla fall jag tålamodet.

Min inställning i våra partnerskap och gentemot leverantörer är att alltid försöka stötta, att bidra med det vi kan, förklara vad vi vill och behöver närmast i det oändliga men i det här fallet har det inte hjälpt. Vi har försökt hjälpa dem, vi har indikerat missnöje, vi säljstoppade partnerns tjänster för flera månader sedan och vi har slutligen gått in i ett mer formellt tonläge och påpekat troliga avtalsbrott och andra försumligheter men inga av dessa åtgärder har hjälpt.

Alla åtgärder har varit som att hälla vatten på en gås och resultatet är fortfarande att tjänsterna inte fungerar och att kunder är och riskerar att bli besvikna på oss som rekommenderat partnerföretagets lösningar. Och då måste vi såklart ta till vår yttersta möjlighet – att säga upp partneravtalet.

Men i det här fallet räcker faktiskt inte det. Det räcker inte att stoppa framtida nyförsäljning, befintliga kunder behöver varnas och sannolikt behöver andra kunder till det här bolaget också få kännedom om att den support som de räknar med ska finnas där om den behövs helt enkelt inte finns inom rimlig tid och med rimlig kompetens.

Hur gör man då? Ska jag gå ut i branschmedia och berätta om våra och våra kunders upplevelser? Behovet av att varna känns stort samtidigt som min önskan att offentligt dra ner brallorna på företaget i fråga är begränsad.