Etikettarkiv: moldavien

Skärmdump på mejl där Exportrådet bjuder in till resa till Moldavien

Saker som irriterar mig – Staten verkar för att exportera svenska jobb

Då och då får jag inbjudningar från Exportrådet om att delta i resor utomlands av olika slag. Senast en inbjudan till en resa till Moldavien där man bland annat bjuder in företagare som mig för att undersöka möjligheterna att outsourca programmeringstjänster till Moldavien.

Skärmdump på mejl där Exportrådet bjuder in till resa till Moldavien

Exportrådet bjuder in till resa till Moldavien

Exportrådet ägs av staten och näringslivet gemensamt och Exportrådet har bland annat ett speciellt statligt uppdrag att främja svenskt näringsliv. Jag har väldigt svårt att tänka mig att svenska skattebetalare tycker att export av svenska jobb till ”lågkostnadsländer” är ett bra sätt att spendera skattepengar.

Behovet av att effektivisera, rationalisera, sänka kostnader och ha tillgång till rätt kompetensmix finns där ändå och utvecklingen mot att flytta enkla eller komplicerade arbetsuppgifter utomlands kommer inte att avta men staten behöver ju faktiskt inte aktivt uppmuntra och underlätta det.

För övrigt är Exportrådets engelska namn ”Swedish Trade Council”. När man talar till svenskar så är man alltså ”Exportrådet” vilket ju kan antas handla om export, dvs förbättring av svensk handelsbalans. När man vänder sig utomlands så är man ett ”Handelsråd” vilket ju antyder ett reciprokt förhållningssätt.